de BLIK in IK schooltrainingen

 

de BLIK in IK schooltrainingen

Gedrags- en gevoelstrainingen voor kinderen op de basisschool.

 

Een aaneengesloten vijfwekelijkse groepstraining van één klokuur per week voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8.

De trainingen worden aangepast aan de leeftijdscategorie.

De frequentie en de duur van de training kan altijd in overleg aangepast worden.

 

School-verkeersbord

de BLIK in IK heeft trainingen met de volgende thema’s:

  1. de BLIK in IK Weerbaarheidstraining
  2. de BLIK in IK Faalangsttraining
  3. de BLIK in IK Sociale vaardigheidstraining
  4. de BLIK in IK Emotieregulatie training
  5. de BLIK in IK training Bewust worden van gedrag en gevoel
Ik creëer een veilige haven waarin alle leerlingen positief en met aandacht benadert worden.

De training bied ik in spelvorm aan, ik maak hierbij gebruik van improvisatie en rollenspel.

De focus ligt op het verkrijgen van een goed zelfbeeld, het ontdekken van hun eigen kracht en het aanleren van wederzijds respect.

Beleving en spelplezier staan voorop waarbij het uiteindelijke doel niet uit het oog verloren wordt. 

Kosten:
Training basisschool: € 345,- (5 x 60 min, inclusief nabespreking leerkrachten). Inbegrepen zijn de voorbereidingen, de trainingen zelf en een eventuele evaluatie.