Kindertherapie

Uitleg kindertherapie

Ik werk vanuit de Dramatherapie. Dit is een vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren.

De kern is de handeling en de belangrijkste middelen zijn het spel, de fantasie en het ‘doen alsof’.

Het doen en ervaren staan centraal. 

Bij dramatherapie is de behandeling gericht op het bereiken van verandering in denken, voelen en handelen

 

Voor kinderen is het natuurlijker om zich middels spel te uiten dan ergens over te moeten praten.

Ik spreek dan de directe emotionele en zintuiglijke beleving aan. Hierdoor worden problemen geuit in het spel, waarbij het resultaat verwerking of inzicht is.

 

Ik werk met kinderen vanaf 4 jaar. De therapie geef ik één op één, dat zorgt voor een zeer veilige basis waarin het therapieproces geënt is.

Soms is het echter raadzaam om de therapie in gezinsrelaties te volgen.

Het aantal sessies is in overleg.

Voor wie is kindertherapie bedoeld?

Voor kinderen en jongeren die worstelen met problemen op het gebied van het contact, het gedrag en het gevoelsleven.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:P1060900
– Moeite met samenspelen
– Moeilijk contact maken
– Slecht met grenzen kunnen omgaan
– Gevoelens moeilijk kunnen uiten
– Het niet goed kunnen beheersen van boosheid
– Moeite hebben een bepaalde gebeurtenis te verwerken zoals verhuizing, echtscheiding, overlijden etc.
– Onverwerkte emoties
– Depressieve gevoelens
– Het vertonen van heel erg druk gedrag
– Slechte concentratie
– ADHD
– Hoge sensitiviteit
– Hoogbegaafdheid

Faalangst, wat zich kan uiten in:

– Stotteren
– Presteren ver onder zijn/haar niveau
– Ontwikkelen van een leerachterstand
– Weinig zelfvertrouwen
– Een slecht oordeel over zichzelf

Angstig zijn, wat kan zich uiten in:

– Slecht slapen
– Niet tegen harde geluiden kunnen
– Zeer aanhankelijk gedrag
– Regressie: bedplassen

Eetproblemen, die kunnen zich uiten in:

– Te veel eten
– Te weinig eten
– Strijd hebben met eten

Het kan voorkomen dat je als ouder opmerkt dat je kind zich niet fijn voelt. Toch kun je er niet de vinger op leggen waar het probleem vandaan komt.
Het kan zich uiten bij het kind in:

– Gedragsproblemen
– Concentratieproblemen
– Slaapproblemen
– Regressie: bedplassen

De volgende lange termijn doelstellingen kunnen hieruit geformuleerd worden:

 • Eigen ik-kracht ontwikkelen
 • Positief zelfbeeld ontwikkelen
 • Emotionele regulatie
 • Impulscontrole ontwikkelen (m.b.t. emotie boos)
 • Concentratieboog vergroten
 • Het aangaan van contact met anderen
 • Sociaal inpassen/ zichzelf neerzetten in relatie tot de ander
Aan de hand hiervan kunnen de volgende werkvormen gebruikt worden:beweging2

 • Klankspel
 • Bewegingsexpressie
 • Weerbaarheidstechnieken
 • Rollenspel thema gerelateerd
 • Rollenspel improvisatie gericht
 • Poppenspel
 • Verhaalvormen
 • Geleide fantasie
 • Gezelschapsspelen
 • Ontspanningstechnieken
Voor de  werkwijze lees verder….