Kindertherapie

Uitleg kindertherapie

Vaktherapie Drama is een specialistische behandelvorm,ook wel dramatherapie genoemd.

Binnen de Dramatherapie werk ik methodisch met spel,toneel, theaterwerkvormen, rollenspel, verhalen schrijven, muziek, klank en beweging.

Dat wat nodig en fijn is voor het kind.

 

Voor kinderen is het makkelijker om zich te uiten in spel dan ergens over te moeten praten. Ik spreek dan de directe emotionele en zintuiglijke beleving aan.

 

Ik werk met kinderen van 4 tot 18 jaar.

De therapie geef ik één op één, dat zorgt voor een zeer veilige basis waarin het therapieproces geënt is.

Soms is het echter raadzaam om de therapie in gezinsrelaties te volgen.

Het aantal sessies is in overleg en na de observatieperiode van 4 sessies kan ik hier een duidelijker beeld van geven.

 

De spelsituaties zijn fantasie, maar de gedachtes en gevoelens in het spel zijn echt.

Hoe het kind contact maakt en reageert lijkt vaak op hoe het kind ook in het echt zou reageren.

Zo komen ze overeen met situaties uit het dagelijkse leven.

 

Het spel kan ook duidelijk maken waar het kind behoeften aan heeft of waar het bang voor is.

 

In het spel krijgt het kind de ruimte om op deze veilige manier problemen te uiten in het spel, waarbij het resultaat verwerking of inzicht is.

 

Bij Dramatherapie is de behandeling gericht op het bereiken van verandering in denken, voelen en handelen.

 

Het doen, het ervaren en het oplossen staan centraal.

 

Ook krijgt het kind in het spel de ruimte om te ontdekken en te oefenen met dat wat moeilijk

is of om te verwerken wat in zijn of haar leven ingrijpend was. 

 

Dramatherapie is geschikt voor kinderen en jongeren met de volgende problematieken:

 • Boosheid niet goed kunnen beheersen
 • Woede aanvallen/ Driftbuien
 • Vaak ruzie maken
 • Slechte concentratie
 • Te druk gedrag
 • Faalangst
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Slecht kunnen luisteren
 • Moeilijk samenspelen
 • Moeilijk contact maken
 • Moeite met omgang klasgenootjes
 • Moeite met het uiten van gevoelens
 • Snel en veel huilen
 • Niet graag naar school gaan
 • Slecht slapen
 • Weer in bed plassen
 • Gepest worden
 • Zelf pestgedrag vertonen
 • Hooggevoeligheid
 • Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
 • ADHD
 • ADD
 • NLD
 • ODD

Kindertherapie kan ook worden ingezet bij het verwerken van ingrijpende gebeurtenissen,

zoals echtscheiding, rouw of trauma.

 

 

 

 

Voor de  werkwijze lees verder….