Werkwijze

Kindertherapie:

Ik geef vaak thuisopdrachten mee waardoor de vertaalslag naar de thuissituatie eenvoudiger wordt. Het is belangrijk dat je als ouder je kind hierin ondersteunt.
Soms is het zinvol om de begeleiding van je kind te combineren met begeleiding voor jezelf. Je leert dan om te gaan met de problemen die spelen bij je kind.
Mijn werkwijze bij de kindertherapie:
 • Intakegesprek:
  We hebben eerst een intakegesprek, waarin de hulpvraag duidelijk wordt voordat de therapie wordt gestart. Zo mogelijk met beide ouders/ verzorgers. Voor kinderen vanaf 15 jaar kan in overleg het intakegesprek zonder ouders/ verzorgers gehouden worden.
 • Observatieperiode:
  De eerste vier therapiesessies staan in het teken van het creƫren van een veilige therapie-situatie en de observatie. Hierna volgt een oudergesprek waarin we in overleg de lange termijn doelstellingen vast zullen leggen.
 • Behandelfase:
  We gaan aan de slag met de gestelde doelstellingen. Om de lange termijn doelstellingen te behalen zullen we stap voor stap aan de slag gaan met bijpassende korte termijn doelstellingen. De duur van de therapie is afhankelijk van het kind en de hulpvraag.
 • Oudergesprek:
  Hierin vertel ik de inhoud van de afgelopen therapiesessies en is er ruimte voor vragen en advies. Deze gesprekken zullen ongeveer na 5 sessies plaatsvinden.
 • Afronding en eindgesprek:
  Als we samen met het kind de doelstellingen behaald hebben ronden we de therapie af. Dit gebeurt in de therapie met een duidelijke afronding voor het kind. Ter afsluiting is er met de ouders nog een eindgesprek.