spel • toneel • theaterwerkvormen
• rollenspel • verhalen schrijven • muziek • klank • beweging

Welkom op de site van Kindertherapie Eindhoven

Praktijk voor spel- en dramatherapie en ouderbegeleiding

Onzekerheid?  •  Negatief zelfbeeld?  •  Angsten? • Hooggevoelig? •  Driftbuien?

•  Moeite met samenspelen? •  Moeite met sociale contacten?
• Moeite met herkennen van emoties?  •  Moeite met uiten van emoties?

Kindertherapie Eindhoven biedt individuele speltherapie en dramatherapie aan
voor kinderen en jongeren tussen de 4 en 18 jaar.

"Je kind
weer vrolijk
en
goed in zijn vel"

Spel- en dramatherapie is een specialistische behandelvorm

  • Het biedt kinderen en jongeren de mogelijkheid zelfvertrouwen terug te winnen en  zich gelukkig en vrolijk te voelen.
  • Er wordt methodisch gewerkt met spel, toneel, theaterwerkvormen, rollenspel, verhalen schrijven, muziek, klank  en beweging.
  • De behandeling is gericht op het bereiken van verandering in denken, voelen en handelen.

Voor kinderen en jongeren met problemen op het gebied van: contact, gevoelsleven en gedrag.

Subira, de therapeut

Ik heb sinds 2005 mijn eigen therapiepraktijk Kindertherapie Eindhoven.

  • Mijn specialisatie ligt bij kinderen en jongeren met psychische, sociale en emotionele problemen.
  • Ook ben ik gediplomeerd opvoedondersteuner waarin ik ouders begeleid bij moeilijkheden die zij tegen komen in de omgang met hun kind.
  • Ik ben een geregistreerd Vaktherapeut Drama en een erkend (VGZ) zorgaanbieder.
  • Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen NVDT, de FVB, de NFG en geregistreerd in de kwaliteitsregisters Register Vaktherapie en de RBCZ.

Subira Selder