info aan jongeren

Informatie voor jongeren

samen aan tafel werken
Misschien heb je iets vervelends meegemaakt wat je maar niet kunt vergeten of iets anders waar jij je nog erg boos, verdrietig of bang door voelt.
Het kan ook zijn dat je je zonder aanwijsbare reden eenzaam of onzeker voelt, veel piekert of nare gevoelens hebt. Als de dingen niet lopen zoals je wilt en je daardoor niet lekker in je vel zit, dan zou ik je kunnen ondersteunen door samen met jou op zoek te gaan naar de oorzaak en naar een oplossing te werken. We nemen samen het probleem door en dan gaan we aan het werk met rollenspelen en weerbaarheidstechnieken. Daarbij blijven we natuurlijk in gesprek met elkaar.
Enkele voorbeelden van problemen:

 • Angsten om contacten te leggen
 • Faalangst
 • Moeite met opkomen voor jezelf
 • Onzekerheid over je uiterlijk
 • Je langdurig terneergeslagen voelen
 • Je boosheid en of woede niet kunnen beheersen
 • Niet goed kunnen functioneren op je bijbaan
 • Moeilijkheden met je school / studie
 • Gepest worden
 • Zelf pestgedrag vertonen
 • Je niet serieus genomen voelen
 • Moeite met gezag
 • Spanningen thuis
 • Eetproblemen
 • ………………
Je kunt me zelf bellen of mailen. Als het komt tot een vervolggesprek dan moet ik eerst overleggen met je ouders / verzorgers. Vanaf 16 jaar ben je zelf bevoegd om een behandelovereenkomst met mij te sluiten. Daarna zullen we samen aan het werk gaan met oefeningen en gesprekken. Dit zal één keer per week een sessie van een uur zijn. Na een aantal sessies heb ik een evaluatiegesprek met je ouders. Jij en ik zullen van te voren bespreken wat ik wel en niet aan je ouders mag vertellen.
Als jij je weer sterk en fijn voelt om de dingen alleen aan te gaan zullen we de sessies afsluiten.
Voor informatie  jongerenworkshop Assertiviteit lees verder >>>>>