info verwijzers

Indicatie

Vaktherapie Drama, ook wel Dramatherapie genoemd, is een behandelvorm die zich richt op psychische, sociale en emotionele problemen.  

Dramatherapie is gericht op de expressie en beheersing van emoties, het ontwikkelen van reflectievermogen, het uitbreiden van rolrepertoire, en het uitbreiden van interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden.

In Dramatherapie wordt methodisch gewerkt met een fictieve werkelijkheid middels drama- en theaterwerkvormen, dramatherapeutisch spel, scènewerk (fictief spel), rollenspel en psychodramatechnieken als rolwissel en rescripten. 

Het is een specialistische behandelvorm die bij cliënten veranderings, -ontwikkelings-, verwerkings- en/of acceptatie-processen bewerkstelligt.

 

Behandeldoelen:

 

–          Beter functioneren op het gebied van communicatie, inlevingsvermogen, sociale interactie/ vaardigheden

–          Verandering van de verhoudingen binnen relatie of gezin

–          Bevorderen van integratie van denken, voelen en handelen

–          Bewerken van gestagneerde emotionele, cognitieve en psychische ontwikkeling

–          Traumaverwerking

–          Vergroten van het zelfvertrouwen

–          Verandering van de zelfpresentatie

–          Verminderen van gedragsproblemen, ook in relatie tot leerproblemen

 

Doorverwijzing kan plaats vinden als voor de cliënt een (andere) therapievorm gezocht wordt, maar ook als er een ervaringsgerichte aanvulling op de therapie gewenst is.
Als Dramatherapie ingezet wordt als aanvulling op een andere (verbale) behandeling is het noodzakelijk dat er overleg plaatsvindt en een overdracht van rapportages. De cliënt dient hier wel eerst toestemming voor te geven.