Ouderbegeleiding werkwijze

Mijn werkwijze bij de ouderbegeleiding:

 

 • Intakegesprek:twee-kindjes
  We hebben eerst een intakegesprek waarin de hulpvraag en de mogelijkheden duidelijk worden, voordat de opvoedondersteuning wordt gestart. Zo mogelijk met beide ouders/ verzorgers.
 • Eventuele observatieperiode:
  Soms kan het noodzakelijk zijn dat er door mij een aantal observaties gedaan worden. In overleg kan dit  in de thuissituatie zijn, op school of elders.
 • Plan van aanpak vaststellen:
  Er wordt een stappenplan gemaakt waarbij de inbreng van de ouders van groot belang is. Tenslotte gaat het om de weg naar een nieuw toekomstperspectief.
 • Uitvoeringsfase:
  De ouders gaan aan de slag met het stappenplan.  De gemaakte afspraken worden in de thuissituatie toegepast en we kijken of het doel bereikt wordt.
  Op de achtergrond ben ik aanwezig met ondersteuning.
 • Evaluatiegesprek:
  Na een van te voren afgesproken tijd bespreken we de voortgang en in hoeverre het gestelde doel bereikt is.vader-kinderen

Afhankelijk van het behaalde resultaat kijken we of het stappenplan op dezelfde manier mag doorgaan, bijgestuurd moet worden of afgerond kan worden.Uiteraard is er ruimte voor vragen en feedback

 • Afronding en eindgesprek:
  Als we samen de doelstellingen behaald hebben ronden we de ondersteuning af.