Praktische zaken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Subira Selder:
tel: 06-42405475
Email: info@kindertherapieeindhoven.nl
of stel een vraag via het contactformulier
Praktijkadres: Pagelaan 20a, 5641 CC Eindhoven

 

 

Ik, Subira Selder, en de mensen waarmee ik samenwerk respecteren de privacy van onze clienten. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.