Subira Selder, 

praktijk voor dramatherapie

Update april 2024: Helaas is er een stop op de wachtlijst en heb ik geen ruimte voor nieuwe clienten. Tevens is er geen vergoeding meer mogelijk vanuit de gemeente.

 

Kinderen

Heeft je kind last van onzekerheid,
een negatief zelfbeeld, angsten,
moeite met het herkennen en uiten van emoties
een slechte concentratie, woede-uitbarstingen of moeite met sociale contacten?

Jongeren

Heb je last van faalangst, angsten om contacten te leggen, moeite met opkomen voor jezelf, onzekerheid over je uiterlijk, boosheid, je langdurig terneergeslagen voelen, moeilijkheden met je school of heb je spanningen thuis? 

Ouderbegeleiding

Binnen de praktijk is ouderbegeleiding
een onderdeel van de behandeling
van je kind.
"Spel als middel, om je kind te begrijpen en te helpen"

Dramatherapie is een vorm van psychotherapie

  • Het biedt kinderen en jongeren de mogelijkheid zelfvertrouwen terug te winnen en  zich gelukkig en vrolijk te voelen.
  • Er wordt methodisch gewerkt met spel, toneel, theaterwerkvormen, rollenspel, verhalen schrijven, muziek, klank  en beweging.
  • De behandeling is gericht op het bereiken van verandering in denken, voelen en handelen.

Voor kinderen en jongeren met problemen op het gebied van: contact, gevoelsleven en gedrag.

Subira, Register Vaktherapeut

Ik heb sinds 2005 mijn eigen therapiepraktijk Kindertherapie Eindhoven.

  • Mijn specialisatie ligt bij kinderen en jongeren met psychische, sociale en emotionele problemen.
  • Ook ben ik gediplomeerd opvoedondersteuner waarin ik ouders begeleid bij moeilijkheden die zij tegen komen in de omgang met hun kind.
  • Ik ben een geregistreerd Vaktherapeut Drama en een erkend (VGZ) zorgaanbieder.
  • Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen NVDT, de FVB, de NFG en geregistreerd in de kwaliteitsregisters Register Vaktherapie en de RBCZ.

Subira Selder