Registraties

Subira Selder is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen. 

  • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)

  • RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg)

  • FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen)

  • NVDT (Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie, onderdeel van de FVB)

  • Register Vaktherapie

Om de kwaliteit te waarborgen neem ik deel aan intervisiegroepen en bij- en nascholingen.