Informatie voor verwijzers

Hoe werkt speltherapie en dramatherapie? 

Dramatherapie is een ervaringsgerichte vaktherapie. Deze behandelvorm richt zich op
psychische, sociale en emotionele problemen en maakt gebruik van rollenspellen, improvisatietechnieken en psychodrama technieken. Binnen dramatherapie wordt methodisch gewerkt met elementen die hun oorsprong hebben in het toneel en theater.

Drama is gericht op ervaren, voelen en doen. Het dramatische spel biedt de gelegenheid een veilige therapiesituatie te creëren, waarbinnen mensen kunnen
experimenteren met gevoelens en gedrag. De spelervaringen bieden ondersteuning en houvast om in het dagelijks leven verandering aan te brengen.

Het doel van dramatherapie is psychische, sociale en emotionele problemen op te heffen, te verminderen of te accepteren.

In de observatieperiode wordt gekeken op welke manier de
klacht binnen dramatisch spel zichtbaar wordt.
De observatie kan ook een bijdrage leveren aan de psychosociale diagnostiek. 

Wanneer doorverwijzen? 

U kunt kinderen en jongeren doorverwijzen als er sprake is van problemen op de volgende gebieden:

  • Zelfexpressie en zelfwaardering; problemen met emotieregulatie, negatief zelfbeeld, onzekerheid, moeite hebben met voelen door rationaliseren, onderdrukken of ontkennen, moeite met aangeven van eigen behoeftes.

  • Autonomie en assertiviteit; onvoldoende kennen van eigen grenzen, conflicten vermijden, moeite hebben met aangeven van grenzen

  • Verwerking en rouw; inzicht krijgen in eigen geschiedenis, stilstaan bij belangrijke levensgebeurtenissen en hierover mogen voelen, scheidingsproblematiek

  • Observatie ten behoeve van de aanvulling op diagnostiek; Vaktherapie kan worden ingezet voor een aantal sessies spelobservaties ten behoeve van psychosociale diagnostiek. 

Vaktherapie kan onafhankelijk worden geïndiceerd, maar ook een goede aanvulling vormen op verbale therapieën. Ik werk, waar nodig of gewenst graag met u samen.

Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig. De therapie kan worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.