Tarieven & Vergoedingen

Tarieven en vergoedingen vanuit zorgverzekering, jeugdhulp gemeente, PGB.

Tarieven per 01-01-2020

De behandelingen binnen de praktijk van Kindertherapie Eindhoven, praktijk voor drama-en speltherapie zijn vrijgesteld van btw.

De facturen

U ontvangt maandelijks een factuur. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. 

Bij een beschikking voor jeugdhulp vanuit de gemeente waar u woont stuur ik de factuur naar de gemeente.

Annuleren

Kan u of uw kind niet komen zeg dan uiterlijk 24 uur van tevoren af.

Dit kan per telefoon 06-42405475 of per mail info@kindertherapieeindhoven.nl .

Afspraken die op tijd zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht. 

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Vanuit de meeste ziektekostenverzekering kan de therapie (gedeeltelijk) vergoed worden.

Dramatherapie valt onder de aanvullende verzekering (alternatieve geneeswijzen of complementaire therapie): Vaktherapie of Psychosociale therapie), dit vanwege de zelfstandige vestiging.
Voor deze behandelingen geldt geen eigen risico.

Voor een overzicht van vergoedingen kan je de volgende links raadplegen: Zorgwijzer en NFG vergoedingenoverzicht-2021

Ik ben een geregistreerd Vaktherapeut Drama en een erkend (VGZ) zorgaanbieder.

Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen NVDT, de FVB, de NFG en geregistreerd in de kwaliteitsregisters Register Vaktherapie en de RBCZ.

De verzekeraar kan vragen naar de volgende code:
AGB code praktijk: 900-52082

Indien uw verzekeraar hieraan niet tegemoet komt, bestaat er tijdens het therapieproces een mogelijkheid voor een sociale regeling. Dit wordt individueel bekeken.

Voor de ouderbegeleiding is vergoeding via de zorgverzekeraars niet mogelijk.

Beschikking voor jeugdhulp vanuit de gemeente

De gemeente Eindhoven heeft een budgetplafond ingesteld, ik kan daarom op dit moment geen beschikkingen voor de gemeente Eindhoven aanvragen. 

Vergoedingen vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB)

Het is mogelijk om het PGB te gebruiken voor behandeling. De gemeenten hanteren hierbij verschillende voorwaarden en tarieven.

Waar kan je terecht met een klacht

Voorwaarde voor een behandeling is een omgeving waarin u zich prettig voelt. Mocht er iets misgaan, dan is het belangrijk te weten dat u ergens terecht kunt met uw onvrede of klacht. Wanneer er problemen ontstaan, probeert u deze in eerste instantie met uw therapeut op te lossen. Indien u er samen niet uitkomt, bestaat de mogelijkheid om de om een klacht in te dienen.

Kindertherapie Eindhoven heeft volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) een klachtenfunctionaris en geschillencommissie via Quasir geregeld door daar geregistreerd te zijn. Lees meer over onze klachteregeling (link) https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/
Of neem contact op voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl