Tarieven & Vergoedingen

Tarieven en vergoedingen vanuit jeugdhulp gemeente en zorgverzekering.

Tarieven per 01-01-2023

De behandelingen binnen de praktijk van Kindertherapie Eindhoven, praktijk voor speltherapie en dramatherapie zijn vrijgesteld van btw.

De facturen

U ontvangt maandelijks een factuur. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. 

Annuleren

Kan u of uw kind niet komen zeg dan uiterlijk 24 uur van tevoren af.

Dit kan per telefoon 06-42405475 of per mail info@kindertherapieeindhoven.nl .

Afspraken die op tijd zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht. 

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Vanuit de meeste ziektekostenverzekering kan de therapie (gedeeltelijk) vergoed worden.

Dramatherapie valt onder de aanvullende verzekering (alternatieve geneeswijzen of complementaire therapie): Vaktherapie of Psychosociale therapie), dit vanwege de zelfstandige vestiging.
Voor deze behandelingen geldt geen eigen risico.

Voor een overzicht van vergoedingen kan je de volgende links raadplegen: Zorgwijzer en  NFG vergoedingenoverzicht 2023

Ik ben een geregistreerd Vaktherapeut Drama en een erkend (VGZ) zorgaanbieder.

Ik ben aangesloten bij de beroepsverenigingen NVDT, de FVB, de NFG en geregistreerd in de kwaliteitsregisters Register Vaktherapie en de RBCZ.

De verzekeraar kan vragen naar de volgende code:
AGB code praktijk: 900-52082

Voor de ouderbegeleiding is vergoeding via de zorgverzekeraars niet mogelijk. 

Beschikking voor jeugdhulp vanuit de gemeente

De praktijk is vanaf 2022 gecontracteerd bij de gemeente voor het aanbieden van ambulante jeugdhulp. Hierdoor wordt de behandeling voor kinderen en jongeren (tot 18 jaar) in de meeste gevallen volledig vergoed.Het gaat om de gemeente Eindhoven, Best, Oirschot, Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard. Elke gemeente regelt jeugdhulp op een iets andere wijze. Informeer bij uw gemeente hoe jeugdhulp wordt geregeld. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een in ieder geval een doorverwijzing nodig van uw huisarts, jeugdarts, of een beschikking van een gemeentelijke generalist (CJG medewerker of wijkteam medewerker). Zonder één van deze doorverwijzingen zijn kosten voor eigen rekening.

Waar kan je terecht met een klacht

Voorwaarde voor een behandeling is een omgeving waarin u zich prettig voelt. Mocht er iets misgaan, dan is het belangrijk te weten dat u ergens terecht kunt met uw onvrede of klacht. Wanneer er problemen ontstaan, probeert u deze in eerste instantie met uw therapeut op te lossen. Indien u er samen niet uitkomt, bestaat de mogelijkheid om de om een klacht in te dienen.

Kindertherapie Eindhoven heeft volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) een klachtenfunctionaris en geschillencommissie via Quasir geregeld door daar geregistreerd te zijn. Lees meer over onze klachteregeling (link) https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/
Of neem contact op voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl