Tarieven & vergoedingen

Wat zijn de kosten:

Telefonische kennismaking Kosteloos
Intakegesprek & behandelplan: € 50,-
Therapiesessie: € 80,- (55 minuten)
Evaluatiegesprek: € 40,- 
Zeer uitgebreide rapportage: € 40,-
Ouderbegeleiding: € 60,- (60 minuten)
Zorgoverleg derden: € 80,- (uurtarief)
Rapportage aan derden: € 40,-
Schoolobservaties: € 80,- (60 minuten)
Training basisschool: € 345,- (5 x 60 min, inclusief nabespreking leerkrachten).

 

U ontvangt maandelijks een factuur. De betalingstermijn is 14 dagen na de factuurdatum. 

Bij een beschikking voor jeugdhulp vanuit de gemeente waar u woont stuur ik de factuur naar de gemeente.

 

Kan u of uw kind niet komen zeg dan uiterlijk 24 uur van tevoren af.

Dit kan per telefoon 06-42405475 of per mail info@kindertherapieeindhoven.nl .

Afspraken die op tijd zijn afgezegd worden niet in rekening gebracht. 

 

Beschikking voor jeugdhulp vanuit de gemeente:

Vanaf April 2019 ben ik toegelaten als zorgaanbieder in de Domein regio Zuidoost-Brabant Dommelvallei + en Helmond en de Peelgemeenten.

Dommelvallei +: Nuenen, Geldrop- Mierlo, Son en Breugel en Waalre.

Helmond en de Peelgemeenten: Helmond, Asten, Deurne, Gemert- Bakel, Laarbeek en Someren.

 

Gemeenten vergoeden de jeugdhulp van de kinderen die in hun gemeente wonen. U kunt de zorgvraag voor uw kind dan ook voorleggen bij uw gemeente.

Ook kan een huisarts beslissen dat therapie nodig is en naar mij doorverwijzen.

Mijn sessies vallen bij de gemeente onder het behandelingsproduct Vaktherapie. Met behulp van de verwijsbrief van de huisarts kan ik een beschikking bij de gemeente aanvragen.

 

De gemeente Eindhoven heeft vorig jaar een budgetplafond ingesteld, ik kan daarom op dit moment geen beschikkingen voor de gemeente Eindhoven aanvragen. 

 

Vergoeding vanuit de zorgverzekering:

Vanuit de meeste ziektekostenverzekering kan de therapie (gedeeltelijk) vergoed worden. 

De vergoeding valt onder de aanvullende verzekering (alternatieve geneeswijzen: Vaktherapie of Psychosociale therapie), dit vanwege de zelfstandige vestiging.

Voor deze behandelingen geldt geen eigen risico.

 

Informatie over het vergoeden van Vaktherapeuten door zorgverzekeraars, kunt u vinden op de site van de zorgwijzer: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie. 

Zorgverzekeraars die (een of meerdere vormen van) vaktherapie vergoeden:  vergoedingen vaktherapie

 

Indien uw verzekeraar hieraan niet tegemoet komt, bestaat er tijdens het therapieproces een mogelijkheid voor een sociale regeling. Dit wordt individueel bekeken.

 

Voor de ouderbegeleiding is vergoeding via de zorgverzekeraars niet mogelijk.

 

Vergoedingen vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB):

Het is mogelijk om het PGB te gebruiken voor behandeling. De gemeenten hanteren hierbij verschillende voorwaarden en tarieven.

 

Ik ben een door (VGZ) erkende zorgaanbieder en ben aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen

 • Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT)

www.nvdramatherapie.nl/

 • Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

www.vaktherapie.nl/ registratienummer: 2163

 • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

www.nfg.nl/ registratienummer: 8518

 

Ik ben geregistreerd in de volgende kwaliteitsregisters

 • Register Vaktherapie

www.registervaktherapie.nl/ registratienummer: 1010002163

 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) /

Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

www.rbcz.nu/ licentienummer: 170579R

 

Gegevens die van belang zijn voor vergoedingen:

 • KVK nummer: 17248812
 • AGB-code zorgverlener: 90043331
 • AGB-code praktijk: 90052082
 • Rekeningnummer: NL81ASNB0781237122
 • Lid van de NVDT
 • Lidmaatschapsnummer van de FVB: 2163
 • Lidmaatschapsnummer NFG : 8518
 • Registratienummer RBCZ: 170579R
 • Registratienummer Register Vaktherapie : 1010002163

 

Waar kan ik terecht met een klacht?

Voorwaarde voor een behandeling is een omgeving waarin u zich prettig voelt. Mocht er iets misgaan, dan is het belangrijk te weten dat u ergens terecht kunt met uw onvrede of klacht. Wanneer er problemen ontstaan, probeert u deze in eerste instantie met uw therapeut op te lossen. Indien u er samen niet uitkomt, bestaat de mogelijkheid om de om een klacht in te dienen.

Kindertherapie Eindhoven heeft volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) een klachtenfunctionaris en geschillencommissie via Quasir geregeld door daar geregistreerd te zijn. Lees meer over onze klachteregeling (link) https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen/

Of neem contact op voor adresgegevens van de klachtenfunctionaris met het NFG-secretariaat via het mailadres info@de-nfg.nl