de BLIK in IK

Gedrags- en gevoelstrainingen voor kinderen en jongeren op scholen.

De frequentie en de duur van de training kan altijd in overleg aangepast worden. Hieronder volgen enkele voorbeelden.

BASISSCHOOL

de BLIK in IK, Spelenderwijs bewust worden van gedrag en gevoel:

Een aaneengesloten vierwekelijkse groepstraining van één klokuur per week voor kinderen van groep 3 tot en met groep 8.School-verkeersbord

We gaan aan de slag met de volgende thema’s:
Week 1: Herkennen en benoemen van emoties
Week 2: Omgaan met emoties in het dagelijks leven
Week 3: Verkennen van gedrag en gevoel
Week 4: Gedragsgerichte rollenspelen

De trainingen zijn bedoeld om kinderen een goed zelfbeeld te geven en te leren op een wederzijds respectvolle manier met elkaar om te gaan.
Mijn werkwijze is niet prestatiegericht; de beleving en het spelplezier staan voorop, evenals een positieve benadering. Het is altijd goed!
Alle oefeningen bied ik dan ook écht spelenderwijs aan.
Tijdens het spel ontdekken en herkennen de leerlingen wat emoties zijn en hoe zij daar op een fijne manier mee om kunnen gaan.
Kosten:
Training basisschool: € 275,- (4 x 60 min, inclusief nabespreking leerkrachten).
Inbegrepen zijn de voorbereidingen, de trainingen zelf en een eventuele evaluatie.

BASISSCHOOL EN MIDDELBARESCHOOL

de BLIK in IK heeft trainingen met de volgende thema’s:

samen
1.de BLIK in IK Weerbaarheidstraining
2.de BLIK in IK Faalangsttraining
3.de BLIK in IK Sociale vaardigheidstraining
4.de BLIK in IK Emotieregulatie training
5.de BLIK in IK training Bewust worden van gedrag en gevoel

Een aaneen gesloten wekelijkse groepstraining van 6 tot 10 weken van één klokuur per week. De frequentie en de duur van de training kan altijd in overleg aangepast worden. De trainingen zijn voor leerlingen van de onder- midden en bovenbouw van zowel de basisschool als de middelbareschool. De oefeningen zijn aangepast aan de leeftijdscategorie.
Ik creëer een veilige haven waarin alle leerlingen positief en met aandacht benadert worden. De training bied ik in spelvorm aan, ik maak hierbij gebruik van improvisatie en rollenspel. De focus ligt op het verkrijgen van een goed zelfbeeld, het ontdekken van hun eigen kracht en het aanleren van wederzijds respect.
Beleving en spelplezier staan voorop waarbij het uiteindelijke doel niet uit het oog verloren wordt.

Kosten:
Training middelbare school € 535,- (8 x 60 min, inclusief nabespreking leerkrachten).
Inbegrepen zijn de voorbereidingen, de trainingen zelf en een eventuele evaluatie.