Tarieven en vergoedingen

Wat zijn de kosten:

Intakegesprek & behandelplan: € 50,-
Therapiesessie: € 80,- (60 minuten)
Evaluatiegesprek: € 40,- (incl. rapportage)
Zeer uitgebreide rapportage: € 40,-
Ouderbegeleiding: € 60,- (60 minuten)
Zorgoverleg derden: € 80,- (uurtarief)
Rapportage aan derden: € 40,-
Schoolobservaties: € 80,- (60 minuten)
Schooltrainingen: Training basisschool: € 275,- (4 x 60 min, inclusief nabespreking leerkrachten).
Training middelbare school: € 535,- (8 x 60 min, inclusief nabespreking leerkrachten).

Vergoeding vanuit de zorgverzekering:

Vanuit de meeste ziektekostenverzekering kan de therapie geheel of gedeeltelijk vergoed worden. De vergoeding valt onder de alternatieve geneeskunde, dit vanwege de zelfstandige vestiging. Voor deze behandelingen geldt geen eigen risico.

Voor de ouderbegeleiding is vergoeding via de zorgverzekeraars niet mogelijk.

Indien uw verzekeraar hieraan niet tegemoet komt, bestaat er tijdens het therapieproces een mogelijkheid voor een sociale regeling. Dit wordt individueel bekeken.

 

Subira Selder is een (door VGZ) erkende zorgaanbieder en is aangesloten bij:

  • Nederlandse Federatie Gezondheidszorg – NFG, registratienummer: 8518
  • Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen -FVB, registratienummer: 2163
  • Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie – NVDT

Subira Selder is geregistreerd in de kwaliteitsregisters van:

  • Register Vaktherapie – SRVB, registratienummer: 1010002163
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg/ Tuchtrecht Complementaire Zorg – RBCZ/ TCZ licentienummer: 170579R

 

Zorgverzekeraars die (een of meerdere vormen van) vaktherapie vergoeden: vergoedingen vaktherapie

Vergoedingen vanuit het Persoons Gebonden Budget (PGB):

Het is mogelijk om het PGB te gebruiken voor behandeling. De gemeenten hanteren hierbij verschillende voorwaarden en tarieven.

Waar kan ik terecht met een klacht?

Voorwaarde voor een behandeling is een omgeving waarin u zich prettig voelt. Mocht er iets misgaan, dan is het belangrijk te weten dat u ergens terecht kunt met uw onvrede of klacht. Wanneer er problemen ontstaan, probeert u deze in eerste instantie met uw therapeut op te lossen. Indien u er samen niet uitkomt, bestaat de mogelijkheid om bij de klachtencommissie van de FVB een klacht in te dienen.

U stuurt een uitgebreide beschrijving van uw klacht, met vermelding van uw eigen contactgegevens, naam en vestigingsplaats van uw therapeut, en de start- en einddatum van de behandelperiode, schriftelijk en aangetekend naar:

FVB
T.a.v. de Klachtencommissie
Fivelingo 253, 3524 BN Utrecht.